Intensieve samenwerking als fundament

samenwerking als basis

Intensieve samenwerking als fundament

In opdracht van Count Terminal Rotterdam realiseerde RVB de engineering en uitvoering van een nieuwe tank-terminal compleet met opslagtanks, verlaadstations, weegbruggen; de complete infrastructuur! Voor de opslag van de vetten voor gebruik door de biobrandstof- industrie bezit men momenteel een bestaand tank-park, compleet met verlaadstation, weegbrug en verdere inrichting. Bijna alles komt per vrachtauto naar de terminal en vertrekt per schip. Voor het vergroten van de capaciteit van de terminal en de doorstroming van de aanvoer van producten en grondstoffen is er aangrenzende grond gekocht. De uitbreiding bestaat uit een nieuwe tankput met tien tanks van verschillende omvang, een nieuwe weegconstructie voor het complete terrein en een nieuwe inrichting voor de weegbrug, wachtruimte voor de vrachtauto’s, losplaatsen, kantoorruimte bij de terminal en terreininrichting. Voordat de realisatie kon plaatsvinden is voorbereidende engineering van groot belang geweest.

Het juiste funderingsadvies is doorslaggevend geweest om RVB de opdracht te gunnen. Niet alleen de opslagtanks leveren een zware belasting voor de ondergrond zeker ook het betreffende vrachtverkeer. Sommige combinaties wegen bijna vijftig ton! Daar krijgt men er momenteel honderd van per dag maar in de toekomst worden dat er veel meer.

Als aanvulling op de resultaten van het geotechnisch onderzoek was de informatie over de letterlijk en figuurlijk zware toekomstige transportbewegingen op het terrein niet minder zwaarwegend. Enkel door intensieve samenwerking met haar klanten kon RVB in deze een dergelijk funderingsadvies op maat geven.

“Het voordeel van RvB Groep is dat ze over kundige mensen beschikken. Zowel in de engineering als in de uitvoering. Tijdens de engineeringsfase is speciaal voor ons een fundatietechniek ontworpen om de stabiliteit van de tanks te waarborgen. Als we geen grondstabilisatie toepassen, dan zakken de tanks over dertig jaar anderhalf tot twee meter de grond in. Dankzij het toepassen van een doordachte gebonden fundatie (van 7000m² red.) van RvB Groep zal de zetting over 30 jaar minimaal zijn.” ​

Samenwerking

“Wij ervaren de samenwerking met RvB als constructief en prettig. Ze werken niet voor je, maar met je. Daarmee bedoel ik, dat ze eenvoudige oplossingen bedenken die voor de toekomst en onze portemonnee verstandig zijn. Geen onnodig dure oplossingen of verrassingen in het meerwerk. We werken op dit moment met een zestal aannemers op ons terrein waar RvB Groep er een van is. Ze weten wat hun rol is en kunnen goed met andere partijen communiceren en samenwerken. “Dat bevordert de totale project voortgang”.

Lees alles over de projecten van RVB

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *